Незалежний громадський екомонітор довкілля
0

Проблема

Стислий опис:

– неналежне екологічне врядування;
– порушення екологічних прав громадян;
– приховування інформації про фінансування природоохоронной діяльності;
– прояви корупційних дій в органах виконавчей влади, діяльність яких пов’язана з довкіллям та користуванням надрами;
– неналежно виконання Україною міжнародних договірних зобов’язань;
– та інше.

Докладнійший опис:

Стаття 50 Конституції України проголошує право кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Аналогічне право закріплено у ст.9 Закону України «Про ОНПС». Реалізація цього права в Україні повинна забезпечуватися належним і вчасним виконанням відповідними суб’єктами усіх вимог природоохоронного та природноресурсового законодавства, законодавства у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та актів інших дотичних галузей права.
Однією із важливих складових права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, Конституція України визначає право вільного доступу до інформації про стан навколишнього середовища. Основний закон України поруч із фіксацією права проголошує, що така інформація ніким не може бути засекречена, тобто передбачає відповідну гарантію реалізації такого права.
Окрім національного законодавства, забезпечувати вільний доступ до екологічної інформації Україну зобов’язує і Орґуська конвенція, Стороною якою Україна є із 1999 року.
Для впровадження положень Конвенції у національне законодавство, у 2003 році Мінприроди України затвердило Положення про порядок надання екологічної інформації.
Нажаль, положення не полегшило доступ до такої інформації, а в деяких аспектах ускладнило процедуру щодо інформації, якою володіє Мінприроди, у порівнянні із загальним механізмом отримання інформації від органів влади.
Ускладнена процедура доступу до екологічної інформації значно обмежує право громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень. Наприклад: у прийняті рішень щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього середовища; в процесах планування та прийняття рішень про фінансування природоохоронних заходів. Заважає збільшенню участі громадськості у бюджетному процесі на підставі норм Українського законодавства щодо прав громадських організацій… та інше.

ідея

Інформаційне забезпечення громадських екологічних інспекторів, активістів екологічних НУО та пересічних громадян. Оприлюднення об’єктивної екологічно-важливої інформації (законопроекти, законодавчі та нормативні акти, методики; статистичні дані щодо забрудненості повітря, води, ґрунтів; техногенне навантаження та промислові джерела; промислові та побутові відходи і розташування міст їх переробки та/або утилізації, захоронення; стихійні звалища., та інш.).
Постійно-діючій громадський моніторинг органів державної влади та місцевого самоврядування. Візуалізація даних екомоніторингу за допомогою інфографіки  та gis-сістем (наприклад, Mapinfo). Можливість громадської оцінки національної екологічної політики.
Запобігання корупції в сфері екології та користування надрами.
Допомога в складанні та написанні звернень, інформаційних запитів до установ та органів державної влади та місцевого самоврядування, скарг до прокуратуру, позивів до суду та інш. Готові зразки заповнених форм.
Постійно-діючий моніторинг та оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС.
Робота з даними екологічного моніторингу — забруднення повітря і води, радіація, звалища, вирубка парків і так далі за допомогою сучасного мобільного зв’язку та мобільних пристроїв.

Автор

Ключко Едуард Іванович
Химік, Еколог

народження ідеї

У процесі участі у моніторинговому проекті «Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС»

Голосуй за ідею